จับสังเกตอาการแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบที่เราต้องระวัง!

ด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ หรือ stroke เป็นโรคที่อันตรายเปรียบเสมือนภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คน บทความของเราจึงหยิบเอาอาการเส้นเลือดในสมองตีบมาอธิบายให้ทุกคนได้อ่านและนำไปสังเกต ทำความเข้าใจอาการสโตรก รู้ว่า stroke คืออะไร ischemic stoke คืออะไร เมื่อมีความรู้และเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ในเบื้องต้นแล้ว จึงจะสามารถดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้างที่คุณรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจอาการเส้นเลือดตีบ

CVA คือ อาการเส้นเลือดในสมองตีบ (Cerebrovascular accident) หรือที่เรียกว่า Stroke เป็นภาวะภัยเงียบที่ต้องรู้จักและป้องกัน เพราะมันเกิดจากการขาดเลือดไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของสมอง หรือ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เส้นเลือดถูกทำลายและความรุนแรงของการเสียหาย แต่สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อาการที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเส้นเลือดในสมองตีบคือ อาการอ่อนแรงข้างหนึ่งของร่างกาย ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะที่สมองและอวัยวะที่ขึ้นต่อกันกับพื้นที่นั้น 

เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก มีสิ่งที่สังเกตได้จากอะไรบ้าง

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองสามารถสังเกตได้จากอาการต่อไปนี้:

1. อาการปวดศีรษะที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน หรืออาการเปลี่ยนแปลงของอาการปวดศีรษะ

2. อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียน

3. อาการเวียนหัว หรือมีความเหนื่อยล้าที่ไม่เหมือนเดิม

4. อาการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น เช่น มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพซ่อน หรือคล้ายมีฝ้าที่ตา

5. อาการแขนหรือขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือเคลื่อนไหวได้ มีปัญหา เช่น หย่อน แข็ง หรือชา

6. อาการพูดไม่ชัดเจน พูดออกมาไม่ตรงกับความคิดหรือพูดเป็นเสียงเบียดเบียน

7. อาการมีความสับสนในการคิด ไม่จดจำข้อมูล หรือมีความสับสนในเรื่องที่เคยรู้จัก

หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะพิการถาวรจากหลอดเลือดในสมองตีบ (stroke)

เส้นเลือดในสมองตีบ รักษาหายไหม

การรักษาเส้นเลือดในสมองตีบจะขึ้นอยู่กับประเภทของ stroke ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Ischemic stroke คือ หลอดเลือดสมองตีบเพราะตีบ หรือ อัมพฤกษ์

– การรักษาในกรณีของ ischemic stroke จะเน้นไปที่การเปิดหลอดเลือดที่ตีบและรักษาภาวะเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำในอนาคต

– รักษาโดยให้ยาที่ช่วยลดการแข็งตัวของเส้นเลือด หรือยาลดน้ำหนักเลือด เช่น Aspirin หรือ Clopidogrel และยาลดความดันโลหิต เช่น ACE inhibitors หรือ ARBs

– ในกรณีที่เส้นเลือดในสมองตีบเพราะติดอุด อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งที่อุดออก

2. Hemorrhagic stroke คือ หลอดเลือดสมองตีบเพราะเลือดออก หรือ อัมพาต

– การรักษาในกรณีของ hemorrhagic stroke จะเน้นไปที่การควบคุมการไหลเวียนของเลือดและหยุดการเลือดออก

– การรักษาโดยให้ยาซึ่งช่วยลดความดันโลหิต เช่น ACE inhibitors หรือ ARBs

– ในกรณีที่เลือดออกเป็นปริมาณมาก อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดออกและซ่อมแซมเส้นเลือด

การวินิจฉัยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ

– การตรวจทางรังสี เช่น CT Scan, MRI

– การตรวจค่าคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

– การตรวจโลหิต เช่น complete blood count, lipid profile

ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน stroke

ปัจจัยเสี่ยง 

ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, สูบบุหรี่, ดื่มสุราเป็นประจำ, มีประวัติเคยเป็น stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองอื่น ๆ ในครอบครัว

การป้องกัน

ควบคุมสุขภาพโดยรวม, เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์, ควบคุมน้ำหนัก, ตรวจสุขภาพประจำปี, รับการรักษาโรคเรื้อรังตามคำแนะนำของแพทย์

การรักษาและการฟื้นฟูจาก stroke

การรักษา 

การให้ยาเพื่อลดการอุดตันของหลอดเลือด, การให้ยาลดความอักเสบ, การผ่าตัดหรือเสียชีวิตเนื่องจาก stroke รุนแรง

การฟื้นฟู 

การทำกิจกรรมกายภาพบำบัด, การฝึกทักษะเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตปรกติได้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด stroke ในอนาคต

– เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา

– ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

– รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นหลัก และลดการบริโภคอาหารที่ทำให้มีไขมันในหลอดเลือดสูง และอาหารที่มีประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง

– ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

– ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด

– ลดความเครียดและความวิตกกังวล

– รักษาโรคร่วมอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็น stroke ในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อทราบว่าตนเองมีแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบแล้ว ควรจะต้องรีบรักษาตัวยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทันที หลังจากรักษาตัวอย่างทันท่วงทีแล้ว อาจเลือกเข้ามาดูแลตัวเองกับเรา ISHII Stroke Center เพราะเราเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ  ที่มีมาตรฐานระดับสากล เราจะติดตามดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคุณอย่างใกล้ชิดผ่านบุคลากรทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเครื่องมือที่มีความทันสมัย ทำให้คุณมั่นใจในการดูแลจากเราได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เส้นเลือดในสมองตีบอาการเป็นยังไง

เส้นเลือดในสมองตีบ (Stroke) อาการเริ่มต้นอาจเป็นอาการหน้าเบี้ยว เสียงพูดเบี้ยว อาการมีหน้าอกและหน้าแข้งชาหรืออ่อนแรง อาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบมีปัญหา เช่น ตีบ อุดตัน หรือแตก ซึ่งจะทำให้เซลล์ในสมองไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอ ส่งผลให้เซลล์สมองเสียหายไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อม หรืออาจเป็นอาการอื่นๆ เช่น สมาธิไม่ดี ความจำเลอะเลือน หรืออาจถึงกับหมดสติได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและพื้นที่ที่เส้นเลือดได้รับผลกระทบ

เส้นเลือดในสมองตีบ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

เส้นเลือดในสมองตีบเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด อัมพฤกษ์ อัมพาต เช่น อัมพฤกษ์สมอง (ischemic stroke) และอัมพาตเลือดสมอง (hemorrhagic stroke) ซึ่งการรักษาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค

ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลายชนิด รวมถึงเส้นเลือดในสมองตีบ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารประเภท fast food และอาหารที่มีความหวานสูง เช่น น้ำตาล และน้ำหวาน เนื่องจากอาจเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลายชนิด นอกจากนี้ ไม่ว่าหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ อาหารที่เหมาะสมยิ่งทานยิ่งดี คืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงของโรคหลายชนิด อย่างไรก็ตาม การปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำในการกินอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

เส้นเลือดสมองตีบกินยาอะไร

การรักษาเส้นเลือดในสมองตีบจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคและความรุนแรงของอาการของผู้ป่วย อาจรวมถึงการใช้ยา เช่น

1. ยาลดความดันเลือด: ช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง ทำให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้ดีขึ้น

2. ยาลดไขมันในเลือด: ช่วยลดการสะสมไขมันในหลอดเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง

3. ยาลดการแข็งตัวของเลือด: ช่วยลดความหนืดของเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง

4. ยาลดอาการอักเสบ: ช่วยลดอาการอักเสบ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง

5. ยาลดอาการแต่งตัว: ช่วยลดอาการแต่งตัว เช่น อาการแน่นหน้าอก หรือหายใจเหนื่อย

6. การผ่าตัดหลอดเลือดในสมอง: ในบางกรณีที่เส้นเลือดในสมองตีบมีอาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหลอดเลือดในสมองเพื่อเป็นการรักษา
นอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ย

Similar Posts