อัตราค่าบริการ

รวมอัตราค่าบริการ

Ishii Stroke Rehabilitation Center

อัตราค่าบริการ Package Elderly

ระยะเวลา

ห้องรวม

ห้องเดี่ยว

รายเดือน

30,000.-

40,000.-

รายวัน

1,500 บาท/วัน

2,500 บาท/วัน

*ค่าบริการไม่รวมค่าอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ และการทำแผลกดทับ

**กายภาพบำบัดทุกวัน จันทร์-เสาร์ ครั้งละ 30 นาที/วัน

อัตราค่าบริการ (Service Fees)

  PACKAGE

  REHAB 1

  REHAB 2

REHAB Robot

ห้องรวม

  55,000.-

70,000.-

135,000.-

ห้องเดี่ยว

  75,000.-

90,000.-

135,000.-

ค่าบริการรายวัน

3,500.-

4,500.-

-

**ค่าบริการไม่รวมค่าอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ และการทำแผลกดทับ

รายการที่รวมในค่าบริการ

1. ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ น้ำอุ่น และเฟอร์นิเจอร์ครบชุด
2. แพทย์ตรวจเยียม ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
3. การดูแลทางการพยาบาล และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ( อัตราพนักงาน 1:4 )
4. กิจกรรมระหว่างวัน เพื่อส่งเสริมการฟันฟู และผ่อนคลายความตึงเครียด ( Wellness Zone )
5. อาหาร 3 มือ อาหารว่าง 2 มือ ( ไม่ร่วมอาหารทางสายยาง )
6. ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อผ้า ผ้าขนหนู สบู่ แชมพู โลชั่น ยาสีฟัน แปลงสีฟัน เป็นต้น
7. เวชภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือยาง กระดาษชำระแบบม้วน เป็นต้น
8. บริการซักรีด และทำความสะอาดห้องพัก
9. การรายงานอาการทางกลุ่มไลน์

10.1 เฉพาะ Elderly : กายภาพบำบัดข้นพื้นฐาน โดยนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพตรวจประเมินและวางแผนการทำกายภาพบำบัด โดยมีเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ทำกายภาพบำบัดให้ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ ครั้งละ 30 นาที

10.2 เฉพาะ REHAB 1 : โปรแกรมฟื้นฟูโดยสหวิชาชีพเวชศาสตร์ฟันฟู ( นักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด ,นักแก้ไขการพูด , นักจิตวิทยา ) ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ ( ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
วันละ 1 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ( 1:1 ) อุปกรณ์ครบชุด

10.3 เฉพาะ REHAB 2 : โปรแกรมฟื้นฟูโดยสหวิชาชีพเวชศาสตร์ฟันฟู ( นักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด ,
นักแก้ไขการพูด , นักจิตวิทยา ) ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ ( ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
วันละ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ( 1:1 ) อุปกรณ์ครบชุด

อัตราค่าบริการ Extra

ลำดับที่ รายการ รายครั้ง รายวัน รายเดือน หมายเหตุ
1 ชุดผ้าอ้อม - 300 4,000 ผ้าอ้อม / แผ่นรอง / แผ่นเสริม / สำลีเช็ดก้น
2 อาหารปันทางสายยาง (BD) พร้อมอุปกรณ์ในการให้อาการ - 300 4,000 ลูกค้านำถุงอาหาร และสายยางให้อาหารมาเอง ส่วนลด 1,000 บาท
3 ค่าบริการ และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ ( ทำแผลคอ / ดูดเสมหะ ) - 300 4,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
4 ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะ ( กรณีผู้ป่วยไม่ได้เจาะคอ ) - 300 3,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท

ค่าบริการ และอุปกรณ์ทำแผลกดทับ ​

ลำดับที่ รายการ รายครั้ง รายวัน รายเดือน หมายเหตุ
1 เกรด 1: มีรอยแดงเฉพาะที่ ถลอก 100 - 3,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
2 เกรด 2 : แผลฉีกขาดถึงชั้นผิวหนังแท้ หรืออาจเห็นตุ่มน้ำใส 100 - 4,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
3 เกรด 3 : แผลฉีกขาดลึก ถึงชั้นไขมัน อาจมีโพรงแผล 150 - 5,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
4 เกรด 4 : แผลฉีกขาดลึก ถึงชันกล้าม เส้นเอ็น กระดูกหรือกระดูกอ่อน 150 - 7,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
5 ค่าบริการ และอุปกรณ์เปลี่ยนสายยางให้อาหาร ( NG ) 300 - - ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 200 บาท
6 ค่าบริการ และอุปกรณ์เปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะ ( Foley Cath ) 300 - - ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 200 บาท
7 ค่าบริการ และอุปกรณ์สวนปัสสาวะ ( สวนทิ้ง ) 200 - - ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 200 บาท
8 ค่าบริการ และอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาล จากปลายนิ้ว ( DTX ) 100 - - ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง ไม่คิดค่าบริการ
9 ค่าบริการ และอุปกรณ์ล้างไตทางหน้าท้อง ( PD ) - 300 5,000
10 ค่าบริการ และอุปกรณ์พ่นยา 50 - - ไม่รวมยา และชุดพ่นยา
11 ค่าบริการตัดแต่งทรงผม ( ช่างเสริมสวยจากภายนอก ) 500 - -
12 ค่าบริการ และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ - - 5,000
13 ค่าบริการ และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ( Colotomy ) - - 5,000 ลูกค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท
14 ค่าบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( Lab ) 500 - - ค่าตรวจ Lab ตามจริง
15 ค่าบริการ เจาะเลือด 500 - -
16 ค่าปรึกษา และค่าบริการจากสหวิชาชีพ ( นักกายภาพบำบัด / นักกิจกรรมบำบัด / นักแก้ไขการพูด / นักจิตวิทยา ) 1,500 - - 1 ชั่วโมง/ครั้ง (10 ครั้งแถม 1 ครั้ง)
17 ค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพให้ยาตามแผนการรักษา 1,000 - - มีใบสั่งยา / คำสั่งแพทย์เท่านั้น
18 ค่าปรึกษาแพทย์ทางไกล ( TeleMedicine ) Application : Doctor A to Z 500 - - แพทย์เฉพาะทาง
19 ค่าบริการ และค่าเดินทางรับยาแทน 1,000 - -

ค่าพยาบาล / เครื่องผลิตออกซิเจน / ที่นอนลม

ลำดับที่ รายการ รายครั้ง รายวัน รายเดือน หมายเหตุ
1 รับใหม่ ( กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ) 1,500 - -
2 เที่ยวเดียว / ฉุกเฉิน 1,500 - -
3 ไปกลับในวันเดียวกัน 2,500 - -
4 ค่าบริการ เช่าเครื่องผลิตออกซิเจน ( Oxygen Concentrator และอุปกรณ์ครบชุด 300 300 5,000 ไม่รวมค่าสายยาง ให้ออกซิเจน
5 ค่าบริการ และอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจน ( กรณีลูกค้านำเครื่องออกซิเจนมาเอง ) - 100 2,000
6 ค่าเช่าที่นอนลม - - 1,000 ไม่อนุญาตนำที่นอนลมมาเอง

ค่าบริการเฝ้าไข้

ลำดับที่ รายการ รายครั้ง รายวัน รายเดือน หมายเหตุ
1 ในสถาานที่ 600 เวรละ 12 ชั่วโมง
3 ค่าบริการฝากซื้อยา ซื้อของ
ตามจริง
4 ค่าบริการรถพยาบาลต่างจังหวัด
ตามประเมิน