บริการด้วยมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรทางการแพทย์และทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมมาตรฐานความร่วมมือในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากโรงพยาบาลอิชิ ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้ง
“ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”

แพทย์ พยาบาลและทีมงานคุณภาพ
ที่ผ่านการรับรองวิชาชีพเฉพาะด้าน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านกายภาพบำบัด (MOU)

การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย

มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่นจากความร่วมมือจากโรงพยาบาลอิชิการดูแลที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในระดับสากล

มาตรฐานการพักฟื้น

สถานที่สุดพิเศษเน้นความโอ่โถง และโปร่งสบาย ให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความสดชื่น ให้มีพื้นที่ส่วนตัว บรรยากาศให้ผ่อนคลาย ด้วยการออกแบบแนวญี่ปุ่น

มากกว่าการฟื้นฟู

ฟื้นฟูการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยนักฝึกพูดวิชาชีพ มากกว่าการฟื้นฟูร่างกายคือจิตใจ ด้วยการให้คำปรึกษา และพูดคุยด้วยความเข้าใจ โดยนักจิตวิทยา

คลีนิกกายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ และทีมผู้ช่วย อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย เพียงแห่งเดียวในไทย มาตรฐานเดียวกับ โรงพยาบาลอิชิในประเทศญี่ปุ่น

คลีนิกกิจกรรมบำบัด

ทีมนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ และทีมผู้ช่วย ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทีมจัดกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับการอบรม

การดูแลทางพยาบาล

ทีมงานพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางพร้อมบริการ ด้านการทำหัตถการ ที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ป่วย ฟื้นฟูและผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ และไมตรีจิต