รู้จักและป้องกันภัยเงียบอย่าง “โรคหลอดเลือดสมอง” ก่อนสาย!

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะโรคเงียบอย่างโรคหลอดเลือดสมอง จะดีกว่าไหมหากเรามีการเตรียมตัวที่จะศึกษาหาความรู้ว่าโรคหลอดเลือดสมอง คืออะไร โรคหลอดเลือดสมองสาเหตุมาจากอะไร ตลอดจนโรคหลอดเลือดสมองอาการสามารถเช็กได้จากสัญญาณใดบ้าง ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมองป้องกันและฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะทำได้อย่างไร วันนี้บทความของเราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักโรคนี้ในแบบฉบับข้อมูลที่ถูกต้องไปพร้อมกัน

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

โรคหลอดเลือดสมอง ภาษาอังกฤษ STROK คือโรคภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เปรียบโรคนี้ได้กับระเบิดเวลาที่นับถอยหลังแล้วมันได้ถูกติดตั้งอยู่ในตัวเรา และเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ตอนไหน 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลาย โดยโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดสมองอุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตก ทำให้ไปขัดขวางกระบวนการลำเลียงเลือดที่จะนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงยังเซลล์สมอง ส่งผลทำให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการอัมพาตอัมพฤกษ์ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการของคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง อาการมี 10 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้

สัญญาณที่ 1 

ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว ทำให้มีภาวะกลืนลำบาก FACE DROOPING

สัญญาณที่ 2

ร่างกายอ่อนแรงหรือแขนขาอ่อนแรงชาครึ่งซีก ARM WEAKNESS

สัญญาณที่ 3

พูดไม่ชัด มีอาการสับสน มีภาวะพูดลำบาก ลิ้นแข็ง หรือเริ่มมีความผิดปกติในการเข้าใจทางด้านภาษา SPEECH DIFFICULTIES 

สัญญาณที่ 4

ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสาเหตุ

สัญญาณที่ 5

มีปัญหากับการทรงตัว ใช้แขนขาได้ไม่ปกติ 

สัญญาณที่ 6

เริ่มมีอาการมองเห็นภาพบ้านหมุน ตลอดจนสูญเสียการมองเห็นไปในบางส่วน หรืออาจพบเห็นภาพซ้อนทำให้มึนงงอย่างรุนแรง ตามัวข้างเดียว มีภาวะตาดับ เหมือนมีม่านมาบังตา

ความเสี่ยงเป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง สามารถสังเกตได้จาก 

สัญญาณที่ 7

F: Face ใบหน้า ให้ยิงฟันหรือยิ้ม แล้วจึงสังเกตว่าปากเบี้ยว หรือมุมปากตกหรือไม่

สัญญาณที่ 8

A: Arm แขน ให้ยกแขนขึ้นทั้งสองข้างให้ได้นาน 10 วินาที แล้วสังเกตตัวเองว่าแขนยกไม่ขึ้นหรือมีแขนข้างใดข้างหนึ่งตกหรือไม่

สัญญาณที่ 9

S: Speech การพูด ให้ลองพูดประโยคง่ายๆ ซ้ำๆ เพื่อรีเช็กว่าเกิดการพูดไม่ชัดหรือออกเสียงเพี้ยนไปหรือไม่

สัญญาณที่ 10

T: Time เวลา หากพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติควรนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

ในกรณีที่เกิดอาการตาม 10 สัญญาณนี้ อย่ารอเวลา ควรที่จะโทรไปยัง 1669 ทันที หรืออาจใช้แอปพลิเคชัน EMS1669

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง ป้องกันได้โดยการตรวจประเมินความเสี่ยงในบุคคล เพื่อให้การป้องกันและรักษาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมาจาก…

ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้  

 • ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
 • โรคเบาหวาน 
 • ภาวะไขมันสูง 
 • สูบบุหรี่ 
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • มีภาวะอ้วนลงพุง หรือมีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน
 • คนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย 
 • รับประทานยาคุมกำเนิดหรือยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่าย 
 • การที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation
 • หลอดเลือดแดง carotid เกิดการตีบตัน

ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ 

 • ประวัติครอบครัวเคยมีโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • เพศชาย

ปัจจัยทั้งที่ปรับเปลี่ยนได้และปรับเปลี่ยนไม่ได้นี้เองที่จะเป็นแบบประเมินช่วยคัดกรองให้ทุกคนทราบถึงระดับความเสี่ยงของตนเองในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับทางการแพทย์โรคหลอดเลือดสมอง การวินิจฉัยโดยการซักประวัติและตรวจร่างกาย ตรวจวัดความดัน ตรวจเช็กผลเลือด และรวมถึงการตรวจสุขภาพสมองโดยละเอียด และเมื่อตรวจพบความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ ก็จะสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

วิธีการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง รักษาได้โดยช่วงแรกจะต้องมารักษาตัวยังคลินิกหรือโรงพยาบาล ต่อมาจึงอาจทำ Home Health Care หรือโปรแกรมรักษาตัวที่บ้าน โดยทางคลินิกหรือโรงพยาบาลจะให้การดูแลที่ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจในการเคลื่อนไหวของตนเอง โดยโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลจะต้องมาจากทีมแพทย์และทีมฟื้นฟูสมอง สิ่งที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ในการรักษาและดูแล มีดังนี้

 • ฟื้นฟูกิจวัตรประจำวันและการทำกิจกรรมภายใต้การดูแลของทีมนักกายภาพบำบัด
 • การออกกำลังกายในน้ำ (Hydrotherapy) โดยนักกายภาพบำบัด
 • รับการดูแลเรื่องของอาหารจากนักโภชนาการ โดยจะมีการจัดตารางอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • ฝึกการเดินและเคลื่อนไหวผ่านเกมทักษะฟื้นฟูทั้งร่างกายและสมอง
 • ฝึกเดินและเคลื่อนไหวด้วยหุ่นยนต์
 • ฟื้นฟูและพัฒนาสมองได้จากกิจกรรมบำบัดต่างๆ อาทิ การทำงานประดิษฐ์ ร้องเพลง หรือทำอาหาร
 • ออกกำลังกายผ่านกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด

ใครที่ต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ อาการ การป้องกัน และหาสถานที่ช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับมาดีขึ้น ในแบบที่สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด นึกถึงเราศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Ishii เรามีมาตรฐานระดับสากล ให้ความดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ทันสมัย สนใจเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือโทร 084-458-4591, 089-112-8155 และ 092-780-8414

คำถามที่พบบ่อย FAQ

โรคหลอดเลือดสมอง ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับที่เท่าไร ของโรคเงียบทั้งหมด

ข้อมูลจากราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าคนไทยป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 1 ของประเทศและเป็นสาเหตุทำให้คนไทยพิการและเสียชีวิต

Similar Posts