เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

Ishii Stroke Rehabilitation Center

石井脳卒中リハビリテーションセンター

ด้วยปณิธารอันมุ่งมั่น เพื่อยกระดับการฟื้นฟูที่ดีที่สุด

私たちの信念は最高のリハビリテーションを提供することです。

“เราตั้งใจส่งมอบคนที่คุณรัก ให้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้มากที่สุด”

あなたの大切な人を、できるだけ障害を受ける前の生活に戻すことができるよう全力を尽くします。