ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

นักจิตวิทยา จิตวิทยาบำบัด ฟื้นฟูสภาพจิตใจสำหรับผู้ป่วย

ในปัจจุบันการปรึกษานักจิตวิทยากำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะว่าเป็นการบำบัดอีกรูปแบบหนึ่งในเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยที่อาจจะกำลังหมดหวัง หมดกำลังใจ ขาดแรงกระตุ้นให้กลับมามีแรงกายแรงใจอีกครั้งผ่านการพูดคุยกับนักจิตวิทยา ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอิชิ (Ishii stroke center) ก็เป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีบริการจิตวิทยาบำบัดสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วย (Stroke) ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเรามีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญสูงที่คอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และทางศูนย์เองก็มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทุกท่านโดยยึดหลักบริการด้วยใจมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลอิชิ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จิตวิทยาบำบัดคืออะไร?

จิตวิทยา” (Counseling Psychology) เป็นศาสตร์การรักษาผู้ป่วยรูปแบบหนึ่งที่จะเน้นการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้กลับมาดีขึ้น โดยในการบำบัดนั้นจำต้องใช้นักจิตวิทยาเท่านั้นที่จะสามารถประเมินความรุนแรงของอาการผู้ป่วยพร้อมวางแผนการฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีที่สุด

นักจิตวิทยาคือใคร

นักจิตวิทยา คือผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านสภาวะทางจิตใจ ภาวะอารมณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ส่งผลให้เกิดเป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจที่นักจิตวิทยาก็จะเข้ารับการบำบัดด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษา รวมไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วยที่ซับซ้อนภายในจิตใจเพื่อประกอบการใช้วางแผนการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผู้ป่วย

นักจิตวิทยา ทําอะไรบ้าง

ทำหน้าที่เสมือนเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจผู้ป่วย

วางแผนการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีแรงกำลังใจในการบำบัดฟื้นตัว

สังเกตอาการผู้ป่วยทุกวัน เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติ ต้องเข้าไปพูดคุยทันทีเพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดความคิดที่ไม่สมควร

ทำความเข้าใจผู้ป่วยเพื่อปรับแผนการบำบัดให้เข้ากันกับผู้ป่วยแต่ละท่าน

รับฟังปัญหาของผู้ป่วยทุกท่านอย่างไม่ตัดสิน ร่วมถึงการให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

ทำไมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองควรเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยา

หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) ควรได้รับการบำบัดด้านกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วอาจไม่เพียงพอ เพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้

อาการผู้ป่วยที่พบบ่อย

ความเครียดสูง

จากการเปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัดที่ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถบางอย่าง เช่น อัมพาตครึ่งซีก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่ชัดการสื่อสารบกพร่อง ทำให้ผู้ป่วยเครียด

ความกลัว

ผู้ป่วยมักจะคิดว่าตนไม่สามารถกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมได้อีก จนเกิดอาหารตรอมใจ ไม่ทานอาหาร ไม่ให้ความร่วมมือการฟื้นฟู

ภาวะซึมเศร้า

ผู้ป่วยผ่าตัดสมองอาจมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยจากผลข้างเคียงของการผ่าตัด ส่งผลกระทบทางอารมณ์กับผู้ป่วยโดยตรง

การปรับตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วยภาวะ Stroke มักจะขาดความเข้าใจในปรับตัวระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูโรค ทำให้หลาย ๆ ท่านมักจะปรับตัวไม่ได้ และเกิดเป็นความทุกข์

หน้าที่ของนักจิตวิทยา

นักจิตวิทยา

ก็จะเข้าไปช่วยพูดคุยให้ผู้ป่วย ให้ความเข้าใจกับอาการผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับอาหารข้างเคียงได้ สามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างมีความสุข

นักจิตวิทยา

จะเข้าไปช่วยพูดคุยเพิ่มรับรู้ความกังวลของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับและมีกำลังในการฟื้นฟูและมีแรงใจกลับมา

นักจิตวิทยา

จะเข้าบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าด้วยหลักจิตวิทยาเข้าช่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับแนวคิด และมีภาวะทางด้านสมองดีขึ้น

นักจิตวิทยา

จะเข้าไปบำบัดผู้ป่วยที่ยังปรับตัวไม่ได้โดยประเมินจากบุคลิกของผู้ป่วย ดังนั้นแผนการบำบัดจึงไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูจิตวิทยาบำบัดของ Ishii stroke center มีบริการอะไรบ้าง

ช่วยเหลือสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่อาจมีผลต่อสภาพจิตใจผู้ป่วย
การพูดคุยให้กำลังผู้ป่วยให้มีแรงกาย แรงใจที่จะฟื้นฟูตัวเองต่อสู้กับภาวะของโรค
รับฟังปัญหา เป็นที่ระบายเวลาที่ผู้ป่วยมีความกลัดกลุ้ม ว้าวุ่นภายในใจ ช่วยลดความกังวลและความเครียด
ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยระหว่างกระบวนการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ปรับตัวได้เร็ว ฟื้นตัวได้ไวขึ้น

ทำไมต้องใช้บริการนักจิตวิทยาของ Ishii stroke center

ที่ “Ishii stroke center” เรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีเครื่องมือที่ครบครัน ทันสมัย

เรามีทีมงานพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง นักจิตวิทยาวิชาชีพครบครันที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูด้วยความเข้าใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ออกแบบแพคเกจการฟื้นฟูที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คำปรึกษาอย่างตรงจุด สามารถเห็นผลลัพธ์รวดเร็ว

คลินิกสะอาด กว้างขวาง โปร่งสบาย ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น เน้นความรู้สึกส่วนตัว ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงพื้นที่ส่วนตัวและผ่อนคลาย ทำให้ช่วยฟื้นตัวได้เร็ว

เน้นให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากโรงพยาบาลอิชิ ประเทศญี่ปุ่น

มีสาขาให้เลือกใช้บริการมากถึง 3 สาขา คือสาขาเจริญนคร 78 , สาขาลาดพร้าว และสาขานวมินทร์

สนใจติดต่อศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

บำบัดและฟื้นฟูจิตใจกับนักจิตวิทยาที่ Ishii stroke center

รีวิวจากลูกค้าคนสำคัญของเรา

John Doe
John Doe
@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทั้งสองมีความแตกต่างกันคือ จิตแพทย์ (Psychiatrist) คือ แพทย์ผู้รักษาโรคที่มีภาวะทางจิตที่ส่งผลให้เกิดอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโรค และสั่งจ่ายยาได้ แต่นักจิตวิทยาจะทำหน้าที่บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยโดยใช้การพูดคุย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้
นักจิตวิทยาไม่สามารถสั่งจ่ายยาได้
นักจิตวิทยา (Psychologist) ไม่ได้เป็นหมอ เป็นเพียงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของผู้ป่วย
โดยส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้บำบัดที่เน้นการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ปัญหาพฤติกรรม และความทุกข์ที่อาจจะแสดงออกมาให้เห็นได้หรืออาจจะอยู่ภายในใจของผู้ป่วย โดยนักจิตวิทยาจะต้องประเมินอาการผู้ป่วยมืออาชีพ ใช้ความสามารถ วิธีการบำบัดโดยการเข้าไปพูดคุย ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำตามหลักจิตวิทยาผู้ป่วยมีความผ่อนคลาย มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นจนช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยภายในหรือเกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ นักจิตวิทยาถือว่าสำคัญมาก เพราะเวลาที่ผู้ป่วยมีปัญหาผู้ป่วยมักจะคิดว่าไม่มีคนเข้าใจ แต่นักจิตวิทยาจะมีหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่โดดเดี่ยว และผ่อนคลายมากขึ้น
ที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอิชิ (Ishii stroke center) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจระหว่างอยู่ที่ศูนย์ได้ตามความสมัครใจเและความต้องการของผู้ป่วย
ระยะเริ่มแรกผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดจะมีอาการนิ่งเงียบ ไม่พูดคุย ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง จากนั้นก็จะเริ่มรับประทานอาหารน้อยลง และหากความเครียดสะสมมากขึ้นก็จะมีผลต่อสภาพจิตใจ เกิดความคิดที่ไม่สมควรเช่น ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ให้ความร่วมมือแพทย์ กระบวนการฟื้นฟูก็จะเปลี่ยนแปลงช้า
ความจริงแล้วทั้งสองโรคเป็นคนละโรคกัน โดยภาวะซึมเศร้านั้นมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่หลั่งผิดปกติและสามารถพอเจอได้ในผู้ป่วยที่เพิ่มผ่าตัดสมองมา แต่ผู้ป่วยที่มีความเครียดสะสมมากๆ ก็สามารถส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกัน
ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ให้บริการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด โดยศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอิชิ (Ishii stroke center) ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีทีมแพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพ แพทย์แผนไทย นักกิจกรรมบำบัดเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยเฉพาะ ทำให้เรามีความเข้าใจผู้ป่วย ความเชี่ยวชาญของภาวะโรค และมีเครื่องมือครบครันตามมาฐานตามโรงพยาบาลอิชิที่ประเทศญี่ปุ่น มีสาขาให้บริการถึง 3 สาขาคือ สาขาเจริญนคร 78 , สาขาลาดพร้าว และสาขานวมินทร์ ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวกของท่าน