ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

คลินิกกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วย ฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ (Ishii stroke center) คือ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์ดูแลเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดเพื่อนุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องความสามารถที่จะดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอันสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานและความร่วมมือเดียวกันกับโรงพยาบาลอิชิ จากประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมบำบัด คืออะไร ?

การทำกิจกรรมบําบัด คือ การฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการควบคุมดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเน้นให้ผู้ป่วยสามารถทํากิจกรรมและกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในขั้นตอนการฟื้นฟูจะมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบําบัดร่วมด้วย เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นักกิจกรรมบำบัด คือหมอหรือไม่?

นักกิจกรรมบำบัดจะไม่ใช่หมอหรือแพทย์ที่รักษาคนไข้ แต่นักกิจกรรมบําบัด คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการทำกิจกรรมบำบัด โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขากิจกรรมบําบัด จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดรับรอง มีการผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดกําหนด
ดังนั้นนักกิจกรรมบําบัดหน้าที่หลัก ๆ ก็จะมีความสามารถในการตรวจประเมินคนไข้เพื่อเลือกกิจกรรมและเรียกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาบำบัดอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย โดยที่ Ishii stroke center นั้นเรามีนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ ที่เน้นการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมบำบัดให้ผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยแต่ละท่านให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุขมากที่สุด

ข้อดีของการทำกิจกรรมบำบัด มีอะไรบ้าง

บริหารกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ ช่วยให้ฟื้นตัวทางร่างกายได้ไวขึ้น

ช่วยเพิ่มทักษะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยมีทักษะที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น

ฝึกทักษะการเข้าสังคม ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารเบื้องต้น

ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ป่วยไม่เหงา

ช่วยฝึกสมอง ทักษะการเชื่อมโยงทางความคิดผ่านเกมและกิจกรรม

Ishii stroke center มีกิจกรรมบําบัดมีอะไรบ้าง

กิจกรรมฟื้นฟูและฝึกทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อแขน การทำงานของมือ บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกการทำกิจกรรมพื้นฐานในกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานเช่น การสวมใส่เสื้อผ้า
ฝึกกลืนและการรับประทานอาหารด้วยตัวเอง
กระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทเพื่อรับความรู้สึก
ฝึกการหยิบ การจับ การใช้เครื่องดามมือ อุปกรณ์เสริม และฝึกทักษะการใช้งาน เช่น จับช้อน
การฟื้นฟูเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

ทำไมต้องใช้บริการกิจกรรมบำบัด กับ Ishii stroke center?

Ishii stroke center เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วย
มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดและทีมผู้ช่วยที่มีประสบการณ์
ทุกกิจกรรมที่ใช้บำบัดนั้นจะถูกออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยท่านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
มีการตรวจวิเคราะห์อาการ ส่งเสริมกิจกรรมบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น
สถานพยาบาลกว้างขวาง สะอาด ออกแบบให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว

ขั้นตอนการเข้ารับกิจกรรมบำบัดที่ “อิชิ” Ishiistroke Center

1. ประเมินการดูแลและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดย แพทย์ พยาบาล และนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู

2. จัดเป็นโปรแกรมหรือแพคเกจให้ลูกค้าขึ้นอยู่กับการประเมินของสหวิชาชีพ

3. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและการทำกิจกรรมบำบัด

4. ให้คำแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ

5. ติดตามและประเมินผลหลังการฟื้นฟู

สนใจติดต่อศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

ทำกิจกรรมบำบัดกับนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่ Ishii stroke center

รีวิวจากลูกค้าคนสำคัญของเรา

John Doe
John Doe
@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กลุ่มกิจกรรมบำบัด จะมีการแบ่งหมวดใหญ่ ๆ ดังนี้ กลุ่มชุมชนบำบัด ,กลุ่มอาชีวบำบัด ,กลุ่มนันทนาการบำบัด ,กลุ่มอ่านหนังสือพิมพ์ ,กลุ่มภาพสะท้อน ,กลุ่มสังคม ,กลุ่มออกกำลังกาย และกลุ่มทำอาหาร
สำหรับกิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพของของสมอง เช่น การเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิด มีกฎกติกาชัดเจน เช่น หมากรุก หมากฮอส และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการใช้มือ เช่น การวาดภาพ เขียนหนังสือ การต่อเลโก้
เหมาะสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการทางคำพูดช้า มีภาวะออทิสติกเทียมและผู้ป่วยที่บกพร่องความสามารถในการพูด เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมอง
สำหรับผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดสมองผ่านช่วงวิกฤตช่วง 3-6 เดือนแรก สมองยังสามารถฟื้นฟูได้หากมีการฝึกฝนและพัฒนากับนักกิจกรรมบำบัดอย่างถูกวิธี สมองจะสามารถฟื้นตัวได้เร้ว ผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวไว
สามารถหายได้หากได้รับการดูแลและเข้ารับการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและอาการของผู้ป่วยด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านได้ หรือช่วงที่เวลาอยู่ที่บ้าน ญาติสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้เบื้องต้นโดยการจับคนไข้พลิกตัวทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ยืดขาแขนเพื่อบริการข้อต่อต่าง ๆ รอบละ 10 นาทีทุก 3-4 ชั่วโมงต่อวัน
ช่วยฟื้นฟูความสามารถในการควบคุมร่างกายต่าง ๆ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ เนื่องจากคนไข้ภาวะ (Stroke) แต่ว่าในขั้นตอนการบำบัด ควรได้รับการดูแลดดยทีมแพทย์ นักกายภาพ และนักกิจกรรมบำบัดวิชาอาชีพเท่านั้น