กิจกรรมบำบัด

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ

เลขที่ 2991/21 ถนนลาดพร้าว ซอย 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

FACEBOOK